Foto

Barn i parkleken vid Saltmätargatans förlängning i Observatorielunden

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Saltmätargatan 19 B (kv. Luftspringaren 14)

Saltmätargatan 19 B (kv. Luftspringaren 14)

Solrosskylt från parkleken

Solrosskylt från parkleken