Foto

Barn och personal i parkleken vid Saltmätargatans förlängning i Observatorielunden

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Solrosskylt från parkleken

Solrosskylt från parkleken