Litteraturtips

Lasta och lossa: Stockholms hamn / Christer Jörgensen

Ett kapitel om hamnverksamheten i Stockholm, framför allt på 1800-talet. Fartygen la till vid stadens kajer och var lastade med till exempel apelsiner, det dyrbara sockret, säd, ved eller kol. Hamnarbetarna var en av Stockholms fattigaste och eländigaste yrkesgrupper, om man inte hörde till vindragarna, som transporterade och buteljerade vin, vilket ansågs finare. 3 sidor.

Utdrag ur Ericsson, Niklas, Stockholm : historien om den stolta staden. - 2002. - S. 142-144

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Stockholm : historien om den stolta staden / Niklas Ericsson, Magnus Hansson, Christer Jörgensen

Stockholm : historien om den stolta staden / Niklas Ericsson, Magnus Hansson, Christer Jörgensen