.
Text
Författare: Samfundet S:t Erik. Utbildningsförvaltningen

Minneberg, (Tändhatten 2, Svartvik 1-6, Sandvik 1, 2, 11-16, Minneberg 1-6)

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt i Minneberg)

De ljust putsade bostadshusen med totalt 900 lägenheter är grupperade kring en mittaxel i sluttningen ned mot Mälarstranden. Både den monumentala och näst intill symmetriska stadsplanen och husgavlarnas dekor i form av betongelement och kakelplattor i olika färger är utformade i postmodernistisk anda. Området uppfördes för HSB 1984–87 efter ritningar av Brunnberg & Forshed. På platsen låg förr en benmjölsfabrik, som bland annat tillverkade lim och tvättmedel.


The former industrial site has been converted into a residential neighbourhood of some 900 cooperatively managed apartments. The town plan for this postmodernist waterfront development, with a central axis leading down to Lake Mälaren, was created by the firm of Brunnberg & Forshed. Building work was completed by 1987. (2017)

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad