Foto

Från Tranebergsbron norrut mot Minnebergs industriområde och Ulvsundasjön. I bakgrunden byggnadsarbeten i Huvudsta, Solna