En putsad fasad med väg under en portal i Minneberg.  I bakgrunden syns en buss.
Foto
Fotograf: Ek, Mattias. Stadsmuseet i Stockholm

Entrén till Minneberg från Margretelundsvägen

HSB uppförde Minneberg 1984–87 efter ritningar av arkitekterna Brunnberg & Forshed. På platsen låg förr en benmjölsfabrik, som bland annat tillverkade lim och tvättmedel.

De ljust putsade bostadshusen med totalt 900 lägenheter ligger i sluttningen ned mot Mälarstranden. Den storslagna och näst intill symmetriska stadsplanen och husgavlarnas dekor i form av betongelement och kakelplattor i olika färger är utformade i postmodernistisk anda. 

Minneberg ligger i stadsdelen Traneberg i Bromma.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad