Fastigheten Trädlärkan 9 så som den såg när den var nybyggd 1910.
Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Trädlärkan 9 sprillans nybyggd

Axel Lagrelius, chef för Generalstabens litografiska anstalt 1898-1933, har lämnat efter sig en serie fotografier från byggnationen av huset Trädlärkan 9, Sköldungatan 3. Lagrelius och hans familj flyttade in i huset när det var färdigställt 1910. Här är huset klart.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad