Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Trädlärkan 9 på väg att uppföras

Axel Lagrelius, chef för Generalstabens litografiska anstalt 1898-1933, har lämnat efter sig en serie fotografier från byggnationen av huset Trädlärkan 9, Sköldungatan 3. Lagrelius och hans familj flyttade in i huset när det var färdigställt 1910. Här har huset inte riktigt börjat byggas än, utan tomten är tom. Det vita palatsliknande huset i fonden är fastigheten Trasten 14 i korsningen Odengatan/Valhallavägen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad