Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Trädlärkan 9 under uppbyggnad

Axel Lagrelius, chef för Generalstabens litografiska anstalt 1898-1933, har lämnat efter sig en serie fotografier på fastigheten Trädlärkan 9, Sköldungatan 3. Lagrelius och hans familj flyttade in i huset när det var färdigställt 1910 och någon i familjen har dokumenterat husets framväxt 1909-10. Den här bilden är tagen 24 augusti 1910.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad