Text

"Inga kvinnliga spårvagnskonduktörer i Stockholm" - artikel Stockholms Tidningen 1916

Under 1:a världskriget rekryterades kvinnor till ett flertal yrken som tidigare varit förbehållna män. Ett sådant yrke var spårvagnskonduktör. Fast inte i Stockholm. I texten intill berättar direktören för stadens spårvägsbolag, herr Waldén, varför kvinnor inte passar för yrket.

Exempel ur texten: ”Och kommo de kvinnliga konduktörerna ut på ytterlinjerna finge de kanske se, att det inte alltid är så roligt att vara konduktör. Passagerarna till förstäderna äro ofta betydligt mera bråkiga än konduktörerna, och mer än en gång skulle väl kvinnorna få se att de göra skäl för benämningen det svaga könet – rent fysiskt sätt”.

Artikeln är plockad från Stockholms Tidningen den 20/2 1916.

Först 1941 fick Stockholm sina första kvinnliga spårvagnskonduktörer.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Interiör af en spårvagn..." 1910

"Interiör af en spårvagn..." 1910

"Revolveruppträde i spårvagn i går" - artikel Dagens Nyheter 1913

"Revolveruppträde i spårvagn i går" - artikel Dagens Nyheter 1913

"Äro spårvagnarna bacillhärdar?" – artikel Svenska Dagbladet 1916

"Äro spårvagnarna bacillhärdar?" – artikel Svenska Dagbladet 1916

"Öfverfall på Värtaspårvagnen"- artikel Aftonbladet 1912

"Öfverfall på Värtaspårvagnen"- artikel Aftonbladet 1912

Frivilliga förare och konduktörer under storstrejken 1909

Frivilliga förare och konduktörer under storstrejken 1909

Från vagnstäderskor till förare : spårvägskvinnor i 85 år

Från vagnstäderskor till förare : spårvägskvinnor i 85 år

Spårvagn på Kyrkogårdsvägens hållplats på Enskedebanan år 1910

Spårvagn på Kyrkogårdsvägens hållplats på Enskedebanan år 1910

Spårvagnskonduktör Max Pannier

Spårvagnskonduktör Max Pannier

”Spårvagnskonduktör misshandlad af passagerare i Sundbyberg” – artikel Stockholms Tidningen 1911

”Spårvagnskonduktör misshandlad af passagerare i Sundbyberg” – artikel Stockholms Tidningen 1911