Text

Yrkesarbetande kvinnor inget nytt

Gick alla stadskvinnor före 1950-talet hemma och försörjdes av sina män? Nej, knappast.

Artikel av Pia Höijer Gogman om yrkesarbetande kvinnor i Södermalmsnytt.