Folksamling i bänkar och på två läktare i Blasieholmskyrkan
Bildkonst
Konstnär: Beer, E. Kungliga biblioteket

Interiör från frikyrkan å Blasieholmen. Tecknadt af E. Beer.

I serien "Ett söndagsblad ur Stockholms häfder". Illustration i Ny Illustrerad Tidning 2 december 1876.

Den 12 januari 1868 invigdes Blasieholsmkyrkan. Arkitekten hette G. Sjöberg och kyrkan byggdes särskilt för pastorsadjunkt G.E. Beskow och hans anhängare. I notisen om bilden står bland annat:

"Fortfarande är »Beskows kyrka» en synnerligt ifrigt besökt kyrka, ja dertill ock en »fashionable». Den är äfven bekant för den varma ortodoxi eller kanske hyper-ortodoxi, som från dess predikstol utvecklas."

Blasieholmskyrkan var en av de frikyrkor som tilläts existera efter att konventikelplakatet upphävts 1858. Den revs 1964.

Ny Illustrerad Tidning var ett kulturinriktat veckomagasin som gavs ut på lördagar i Stockholm mellan åren 1865 och 1900. Tidningen finns i Kungliga Bibliotekets samlingar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad