Foto

Blasieholmskyrkan. Skioptikonapparat

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Interiör från frikyrkan å Blasieholmen. Tecknadt af E. Beer.

Interiör från frikyrkan å Blasieholmen. Tecknadt af E. Beer.