Elever på den grönskande skolgården vid Södra flickläroverket, cirka 1950
Elever på den grönskande skolgården vid Södra flickläroverket, cirka 1950
Studier i biblioteket vid Södra flickläroverket, cirka 1950
Lunch i Södra flickläroverkets matsal, cirka 1950
Foto

Bilder från Södra flickläroverket på Södermalm

Södra flickläroverket, eller Högra allmänna läroverket för flickor på Södermalm, grundades 1939 och var den första statliga skolan för flickor söder om Slussen. Skolan låg till en början i Eriksdalsskolan på Ringvägen. 1945 flyttade skolan in på Bohusgatan 24-26, i en byggnad ritad av arkitekterna Nils Ahrbom och Helge Zimdahl.

Klasserna var uppdelade i fyraårig gymnasieutbildning och fyraårig realskoleutbildning. 1944 tillkom också en femårig realskoleutbildning. Den fyraåriga gymnasieutbildningen bestod av social, språklig, halvklassisk och helklassisk gren.
Läroverket var enbart flickskola fram till 1960 då de första pojkarna kom. 1964 övergick det från att vara realskola till att bli gymnasium. 1967 bytte skolan namn till Skanstulls gymnasium.

Byggnaden är särskilt känd för sin ovanliga utformning och den fina akustiken i aulan.

Vill du läsa mer, se de externa länkarna.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bohusgatan 24 och 26, Södra flickläroverket (Högre allmänna läroverket för flickor å Södermalm). Två flickor under Soaré.

Bohusgatan 24 och 26, Södra flickläroverket (Högre allmänna läroverket för flickor å Södermalm). Två flickor under Soaré.

Bohusgatan 24-26, Högre allmänna läroverket för flickor å Södermalm (Södra flickläroverket). Lektion i tidningsläsning. Ann-Marie Björck och Karin Schönberg läser Svenska Dagbladet

Bohusgatan 24-26, Högre allmänna läroverket för flickor å Södermalm (Södra flickläroverket). Lektion i tidningsläsning. Ann-Marie Björck och Karin Schönberg läser Svenska Dagbladet

Bohusgatan 24-26, Högre allmänna läroverket för flickor å Södermalm (Södra flickläroverket). Lektion i tidningsläsning

Bohusgatan 24-26, Högre allmänna läroverket för flickor å Södermalm (Södra flickläroverket). Lektion i tidningsläsning

Elever vid inskrivningen på Södra flickläroverket, (Högre allmänna läroverket för flickor å Södermalm), Bohusgatan 24-26

Elever vid inskrivningen på Södra flickläroverket, (Högre allmänna läroverket för flickor å Södermalm), Bohusgatan 24-26

Ungdomstävling på Södra flickläroverket (Högre allmänna läroverket för flickor å Södermalm). Calle Reinholdtz med två ungdomar

Ungdomstävling på Södra flickläroverket (Högre allmänna läroverket för flickor å Södermalm). Calle Reinholdtz med två ungdomar

Östgötagatan 80. Folksamhuset byggs. Vy från Skansbron mot Bohusgatan, Stadens trädgård och Högre allmänna läroverket för flickor å Södermalm (Södra flickläroverket)

Östgötagatan 80. Folksamhuset byggs. Vy från Skansbron mot Bohusgatan, Stadens trädgård och Högre allmänna läroverket för flickor å Södermalm (Södra flickläroverket)