Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Bilder från Södra flickläroverket på Södermalm

Södra flickläroverket, eller Högra allmänna läroverket för flickor på Södermalm, grundades 1939 och var den första statliga skolan för flickor söder om Slussen. Skolan låg till en början i Eriksdalsskolan på Ringvägen. 1945 flyttade skolan in på Bohusgatan 24-26, i en byggnad ritad av arkitekterna Nils Ahrbom och Helge Zimdahl.

Klasserna var uppdelade i fyraårig gymnasieutbildning och fyraårig realskoleutbildning. 1944 tillkom också en femårig realskoleutbildning. Den fyraåriga gymnasieutbildningen bestod av social, språklig, halvklassisk och helklassisk gren.
Läroverket var enbart flickskola fram till 1960 då de första pojkarna kom. 1964 övergick det från att vara realskola till att bli gymnasium. 1967 bytte skolan namn till Skanstulls gymnasium.

Byggnaden är särskilt känd för sin ovanliga utformning och den fina akustiken i aulan.

Vill du läsa mer, se de externa länkarna.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad