Foto

Elever vid inskrivningen på Södra flickläroverket, (Högre allmänna läroverket för flickor å Södermalm), Bohusgatan 24-26

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bilder från Södra flickläroverket på Södermalm

Bilder från Södra flickläroverket på Södermalm