Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet. Stockholms stadsmuseum

Bohusgatan 24 och 26, Södra flickläroverket (Högre allmänna läroverket för flickor å Södermalm). Två flickor under Soaré.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad