Foto

Ungdomstävling på Södra flickläroverket (Högre allmänna läroverket för flickor å Södermalm). Calle Reinholdtz med två ungdomar

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bilder från Södra flickläroverket på Södermalm

Bilder från Södra flickläroverket på Södermalm