Foto
Fotograf: Karlsson, Yngve. Stockholms stadsmuseum

Ungdomstävling på Södra flickläroverket (Högre allmänna läroverket för flickor å Södermalm). Calle Reinholdtz med två ungdomar

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad