Film & rörlig bild
Upphov: Pathé Lindebergsarkivet. Kungliga biblioteket

Ombyggnad av spårplan vid Stockholms central

Det här journalfilmsklippet från 1916 visar arbete med utvidgning av Centralens spårplan.

Kameran panorerar förbi en del gamla hus bakom spåren vid Tegelbacken. Därefter följer en sekvens som visar hus som rivs, i bakgrunden syns Stadshusets halvfärdiga torn.

Sveriges första järnväg invigdes 1856, vilket var relativt om man jämför med övriga Europa.

Fyra år senare fick huvudstaden sin första järnvägssträcka i och med linjen Stockholm-Södertälje och 1862 invigdes västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg.

Det nya stationshuset byggdes samtidigt med sammanbindningsbanan 1867-1871 och invigdes 17 juli 1871.

Filmklippet är hämtat från Svenska Biografteaterns veckorevy 1916-10-23. Filmen saknar ljud.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad