Film & rörlig bild

Ombyggnad av spårplan vid Stockholms central

Det här journalfilmsklippet från 1916 visar arbete med utvidgning av Centralens spårplan.

Kameran panorerar förbi en del gamla hus bakom spåren vid Tegelbacken. Därefter följer en sekvens som visar hus som rivs, i bakgrunden syns Stadshusets halvfärdiga torn.

Sveriges första järnväg invigdes 1856, vilket var relativt om man jämför med övriga Europa.

Fyra år senare fick huvudstaden sin första järnvägssträcka i och med linjen Stockholm-Södertälje och 1862 invigdes västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg.

Det nya stationshuset byggdes samtidigt med sammanbindningsbanan 1867-1871 och invigdes 17 juli 1871.

Filmklippet är hämtat från Svenska Biografteaterns veckorevy 1916-10-23. Filmen saknar ljud.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bangården, Stockholms Central sedd mot Klarabergsviadukten. Fågelperspektiv

Bangården, Stockholms Central sedd mot Klarabergsviadukten. Fågelperspektiv

Brefven från Stockholm - en film om sommaren 1909, del 1 och 2

Brefven från Stockholm - en film om sommaren 1909, del 1 och 2

Centralstationens byggnad sedd från Vasagatan. Parkerade bilar på Centralplan

Centralstationens byggnad sedd från Vasagatan. Parkerade bilar på Centralplan

Fredsdagen den 7:e maj 1945 i Stockholm med trängsel längs tågperrongen på Stockholms centralstation.

Fredsdagen den 7:e maj 1945 i Stockholm med trängsel längs tågperrongen på Stockholms centralstation.

Jernvägstunneln under Fengerska huset efter naturen tecknad af J. F. Meyer s:or. Litografi i Illustrerad Tidning, nr 22 den 3 juni 1865.

Jernvägstunneln under Fengerska huset efter naturen tecknad af J. F. Meyer s:or. Litografi i Illustrerad Tidning, nr 22 den 3 juni 1865.

Kungsgatans neon - Stockholmslåtar

Kungsgatans neon - Stockholmslåtar

När ja' va'te Stockholm - Stockholmslåtar

När ja' va'te Stockholm - Stockholmslåtar

Stora vänthallen på Centralstationen i Stockholm år 1933. En stor ombyggnad under 1920-talet hade förvandlat den tidigare banhallen till vänthall

Stora vänthallen på Centralstationen i Stockholm år 1933. En stor ombyggnad under 1920-talet hade förvandlat den tidigare banhallen till vänthall

Öppen hästspårvagn vid Centralstationen, år 1904.

Öppen hästspårvagn vid Centralstationen, år 1904.