Foto
Fotograf: Heurlin, G.. Stadsmuseet i Stockholm

Centralstationens byggnad sedd från Vasagatan. Parkerade bilar på Centralplan

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad