Litteraturtips

Livet i Katarina / John Landquist

John Landquist, professor och litteraturkritiker, fick på 1960-talet uppdraget att skriva Katarina församlings historia 1880-1930. Boken tar till viss del upp församlingens tre kyrkor och det kyrkliga arbetet, men mycket handlar också om Stockholm och invånarnas liv på den tiden. Kapitlet Stockholm på 1880- och 90-talen berättar till exempel om folkökningen, de nya skolbyggnaderna, gaturegleringen och moderna uppfinningar som telefonen och glödlampan.

Innehåll
Stockholm på 1880- och 90-talen
Bondestudenten
Konsistorii skjutshäst
En sjuttonhundratalsträdgård
Barndomsglimtar av stockholmsliv
Nittitalets skärgårdssomrar
I Södra Latin
Småbarnsskolan på Stigbergsbranten
Skolbarnsbespisningen börjar
Hunger och moral
Skolor och barntillväxt i Stockholm
Katarina bygger skolpalats
Fattiga men effektiva lärare
Katarina gör en god affär
Katarina kyrka förskönas
Vita bergen erövras, Sofia kyrka
Allhelgonakyrkan
Tomtvalet
Några präster i Katarina
Församlingssystrarna
Folkskolestadga besegrar byråkratintrig
Folkskolan till staden
Skollovskolonierna
Barnkrubban, arbetsstugan, daghemmet
Skolbibliotek upprättas
Barnavårdsnämnden startar
I samfundet Pro fide
I konsistoriet
Hemmet för de gamla. Det nya församlingshuset
Ett avsked
En ny tids inträde
Källförteckning
Personregister

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Svara bara, ty censorerna ha glömt allting." / John Landquist

"Svara bara, ty censorerna ha glömt allting." / John Landquist

Barnavård och barnomsorg
Tema

Barnavård och barnomsorg

Fram till 1900-talets första del var många människor i Stockholm fattiga och bodde trångt i små bostäder utan rinnande vatten. Det var ofta svårt att hålla rent och sjukdomar spred…

Uppfinningar
Tema

Uppfinningar

Många tekniska uppfinningar och innovationer förändrade arbetet när Sverige industrialiserades. Maskiner kunde göra många människors arbete på kortare tid.