Litteraturtips
Författare: Landquist, John (1881-1974). Stockholms stadsbibliotek

Livet i Katarina / John Landquist

John Landquist, professor och litteraturkritiker, fick på 1960-talet uppdraget att skriva Katarina församlings historia 1880-1930. Boken tar till viss del upp församlingens tre kyrkor och det kyrkliga arbetet, men mycket handlar också om Stockholm och invånarnas liv på den tiden. Kapitlet Stockholm på 1880- och 90-talen berättar till exempel om folkökningen, de nya skolbyggnaderna, gaturegleringen och moderna uppfinningar som telefonen och glödlampan.

Innehåll
Stockholm på 1880- och 90-talen
Bondestudenten
Konsistorii skjutshäst
En sjuttonhundratalsträdgård
Barndomsglimtar av stockholmsliv
Nittitalets skärgårdssomrar
I Södra Latin
Småbarnsskolan på Stigbergsbranten
Skolbarnsbespisningen börjar
Hunger och moral
Skolor och barntillväxt i Stockholm
Katarina bygger skolpalats
Fattiga men effektiva lärare
Katarina gör en god affär
Katarina kyrka förskönas
Vita bergen erövras, Sofia kyrka
Allhelgonakyrkan
Tomtvalet
Några präster i Katarina
Församlingssystrarna
Folkskolestadga besegrar byråkratintrig
Folkskolan till staden
Skollovskolonierna
Barnkrubban, arbetsstugan, daghemmet
Skolbibliotek upprättas
Barnavårdsnämnden startar
I samfundet Pro fide
I konsistoriet
Hemmet för de gamla. Det nya församlingshuset
Ett avsked
En ny tids inträde
Källförteckning
Personregister

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad