Film & rörlig bild
Upphov: Svenska Biografteatern, Lindebergsarkivet. Kungliga biblioteket

Det Stockholm som går

Den här journalfilmssekvensen är hämtad från Svenska biografteaterns veckorevy 23 oktober 1916. Den visar de avlutande momenten i rivningen av barnbördshuset i kvarteret Murmästaren på Kungsholmen.

Ett par arbetare jobbar med spett mot en stor gavel som vacklar och faller samman i ett moln av damm.

Allmänna barnbördshuset startade sin verksamhet vid midsommar 1775.

Huvudman för barnbördshuset var till en början Sundhetskollegium.

På inrättningen mottogs gifta eller ogifta barnaföderskor som beroende på förhållandena, antingen kostnadsfritt eller mot en låg avgift vårdades där. 

Filmklippet är hämtat från Svenska Biografteaterns veckorevy 1916-10-23. Filmen saknar ljud.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad