Text

[Utdrag av lagar från tänkeböckerna på 1600-talet] Extract uthaff stadzens tänckeböker på åthskillige stadgar.

En samling lagar och bestämmelser som stadens invånare måste rätta sig efter. Alltifrån förbud mot att skjuta inne i staden till att man inte får ta emot främmande gäster i sitt hus om man inte driver ett gästgiveri. 5 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Fyra pojkar stjäl tillsammans med sin husvärd - 1635

Fyra pojkar stjäl tillsammans med sin husvärd - 1635

När läkare blev ett yrke, 1496

När läkare blev ett yrke, 1496