Huslämningar i kvarteret Ormen vid Slussen
Foto
Fotograf: Ek, Mattias. Stadsmuseet i Stockholm

Kvarteret Ormen, Stora Glasbruksgatan

Under juli 2016 påbörjades rivningen av Katarinavägen inför ombyggnationen av Slussen.

Bilden visar huslämningar på Stora Glasbruksgatan byggda kring 1600-talets mitt. Husen revs 1911 för att ge plats för spårvagnstrafik och den bredare Katarinavägen.

Personerna på bilden är arkeologer från Arkeologikonsult som kommer att genomföra de arkeologiska undersökningarna vid Slussen fram till 2023. Ombyggnationen av Slussen planeras vara klar år 2025.


Fotograf: Mattias Ek, Stadsmuseet

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad