Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Riddarhuset och Riddarhustorget från Storkyrkobrinken

Uppdaterad