Text

Angelo Georges anklagad för att uppträda som "beskyddare" åt prostituerade kvinnor

Angelo Georges hade varit ute från fängelset cirka fyra månader när han åter hamnade i klammeri med polismakten i mars 1905. Nu påstås han "drifva sysslolös omkring med sysslolösa och illa kända män och lösaktiga qvinnor, för hvilka sednare han tydligen uppträda som beskyddare, och nästan dagligen varit sedd uppehålla sig å Stortorget och i Källaregränd under den tid de prostituerade qvinnorna skola inställa sig å besiktningsbyrån, hvarjemte han i sällskap med dylika qvinnor ofta uppehållit sig å Kaféet i huset N 5 Storkyrkobrinken."

Dessutom har arbetskarlen Oscar Engström anmält att Georges försöker pressa honom på pengar.

Hur Georges ställer sig till anklagelserna framgår av polisrapporten.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Angelo Georges funnen i "ett tillhåll för straffade och illa kända sysslolösa manspersoner och lösaktiga kvinnor af sämsta slag"

Angelo Georges funnen i "ett tillhåll för straffade och illa kända sysslolösa manspersoner och lösaktiga kvinnor af sämsta slag"

Angelo Georges, 22 år - polisfotografi med huvudbonad

Angelo Georges, 22 år - polisfotografi med huvudbonad

Angelo Georges, 22 år - polisfotografi med spegel

Angelo Georges, 22 år - polisfotografi med spegel

Angelo Georges, 22 år, varnas för lösdriveri 1899

Angelo Georges, 22 år, varnas för lösdriveri 1899

Förre matrosen Angelo Georges häktad för lösdriveri 1904

Förre matrosen Angelo Georges häktad för lösdriveri 1904