Text
Författare: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Polisen tipsas om finska och ryska revolutionärer

I februari 1907 får polisen det här anonyma meddelandet:

Stockholm d 16.2.1907.
Till Detektiva Poliskontoret!
Här.

Jag får härmed nämna att det fins både Finnar och Ryssar som bor på Hotell Lindqvist no 19 Drottninggatan. De äro ej inskrifna i resande boken eller rullorne. De bebor vindsrummen; der ingen annan resande får reda på dem.

Det kunde ju alltid vara skäl uti att höra hvad det är för uppviglare; för de tillhör revuletionerna – Ack Hotell-egaren vill helst blifva af med dem men han vågar ej för han är rädd att de skall göra honom något ondt.

Hansson

Vi dåvarande Drottninggatan 19 fanns vid den här tiden fastigheten Björnen 8.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad