Text
Författare: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Mordhot mot Kronprinsen i brev till polisen 1891

Det här anonyma meddelandet inkom till polisen i augusti 1891. Vilka slutsatser kan vi dra om brevskrivarens syften? Texten renskriven:

Ank. till Polisintendenten d. 17 Aug. Kl. XII på dagen – 1891.
Herr Polismästaren i Stockholm! Jag kan ej längre bära på den ryslig hemligheten, hvad som än må hända, så måste jag yppa för Eder, de andra, jag menar mina onda andar, som hålla mig i sina bojor må sedan göra hvad som helst åt mig. – Så hör då! Vid den 9de denna månad hållen sammankomst beslöts det att en af Röda Ringens Bröder, utsedd genom lottning, skulle skjuta på Kronprinsen vid första lägliga tillfälle. Orsaken: förmå Regeringen att 1o) afskaffa alla lifsmedelstullar; 2o) Till nästa Riksdag framlägga förslag om allmän rösträtt; o 3o) Besluta 8 timmars arbetstid och bestämma en maximidagspenning.

I fredags afton var det ock nära att beslutet gått i verkställighet, då Kronprinsen var på cirkus, det hindrades endast genom en tillfällighet. Men det dröjer ej länge förr än sker. Må Gud afvända kulan och må Ni herr Polismästare skyndsamt komma R.R.B på spåren fast jag derigenom sjelf nog komma illa ut. Jag kan ej till följd af min ed säga mer och inte kan jag det häller med tanken på min stackars hustru, som gråter dag och natt. Hon vet nog intet men anar att det ej är rigtigt som det bör vara. – Som jag sagt är första ändamålet med mordet, måtte det stanna vid ett försök, åstadkommande af nämde 3ne förändringar men jag har trott mig finna att ännu en mer omstörtande afsigt ligger under ehuru endast Höga Rådets Säkerhetsutskott derom rådplägar och det är Revolution. Vet, att de här förlagda värfvade regementena ej äro att lita på. Flere af dess underofficerare äro med bland R.R.B. och manskapet kommer att vägra lyda!

Gör med detta hvad som helst – jag har likväl varnat.
En tviflande Socialist -  

Den här i texten mordhotade kronprinsen blev senare kung Gustav V.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad