Hammarby IF utökas med en fotbollssektion 1915
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Hammarby IF utökas med en fotbollssektion 1915

1889 bildades Hammarby Rodd. Åtta år senare antog föreningen namnet Hammarby IF och breddade sin verksamhet. Först 1915 fick Hammarby IF en fotbollssektion då fotbollsklubben Klara SK uppgick i föreningen

Två dagar efter sammanslagningen spelade Hammarby IF:s nybildade fotbollslag sin första match. Matchen spelades mot Västerås SK och vanns med klara 5-0. Platsen för begivenhet var Kanalplan som då kallades för Söderstadion.

I dokumentet går det att ta del av Hammarby IF:s protokoll ifrån den 10 och 13 augusti 1915 där sammanslagningen med Klara SK dryftas och så småningom klubbas igenom. Punkterna som handlar om sammanslagningen går att läsa i renskrivet format nedan:

10 aug. 1915:  

"§ 5.
Ang. Klara Sportklubbs uppgående i H.I.F. godkändes styrelsens förhandlingar med nämnda klubb och skulle medlemmarna ej behöva betala inträdesavgift utan skulle de vara fria från avgift till oktober månad, samtidigt beslöts att H.I.F. skulle överta Klara Sportklubbs skulder.

§ 6.
Vid förhandlingarna med Klara Sportklubb hade de framlagt begäran om att bliva representerade i såväl ordinarie som i fotbollsstyrelsen. Deras främsta begäran om att komma med i ordinarie styrelsen avslogs efter en längre debatt, men godkändes deras begäran om att bliva representerade fotbollsstyrelsen, Samtidigt beslöts att ajournera mötet till den 13 dennes med anledning av detta beslut och då samtidigt kalla Klara Sp.Klubbs medlemmar till detta möte."


13 aug. 1915:

 "§ 7.
 Ang. Klara Sportklubbs anhållan att vid eventuell sammanslagning av klubbarna, få insätta ledamot i ordinarie styrelsen, godkändes så tillvida att 4 personer från Klara Sportklubb invaldes i fotbollstyrelsen och skulle en av dessa väljas till ordf. inom avdelningstyrelsen och härigenom således även få tillträde till ordinarie styrelsen. Sedan Klara Sportklubb förklarat sig nöjda med detta besluts, förklarades sammanslagningen verkställd under Hammarby Idrottsförenings namn."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad