Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

”God belysning. Gott Arbete” 1929

Broschyr ifrån Svenska föreningen för ljuskultur som gör reklam för hur glödlampor kan brukas i svenska hem. Broschyren har en dedikation till ”Sveriges husmödrar”. Exempel ur broschyren text:

Hemmets arbetsbelysning skall vara ett verktyg för underlättande av hushållsarbeten av olika slag, understödja renhållning och därigenom befrämja hygien och god ordning samt giva rummen ett trivsamt och glatt utseende.

Elektriskt ljus introducerades i Sverige på 1870-talet. Inledningsvis var det främst industrin som använde sig av elkraft. I hemmen dominerade den billigare fotogenlampan fram till 1910-talet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad