Text

Personalmeddelande Slakthuset: "Iakttag sparsamhet med det elektriska ljuset"

En rad plakat riktade till personalen på Stockholms stads slakthus finns bevarade i Saluhallsstyrelsens arkiv. Det här är ett av dem.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Framtidens ljus" - artikel Svenska Familj-Journalen 1883

"Framtidens ljus" - artikel Svenska Familj-Journalen 1883

Interiör från Stockholms slakthuset

Interiör från Stockholms slakthuset

Personalmeddelande Slakthuset: "Förbjudet att orena i källaren."

Personalmeddelande Slakthuset: "Förbjudet att orena i källaren."

Personalmeddelande Slakthuset: "Spottning i trappor och förstugor förbjudes"

Personalmeddelande Slakthuset: "Spottning i trappor och förstugor förbjudes"

Uppfinningar
Tema

Uppfinningar

Många tekniska uppfinningar och innovationer förändrade arbetet när Sverige industrialiserades. Maskiner kunde göra många människors arbete på kortare tid.

Varningsplakat Slakthuset - förbjudet mata in köttet med händerna vid köttmalning

Varningsplakat Slakthuset - förbjudet mata in köttet med händerna vid köttmalning

”God belysning. Gott Arbete” 1929

”God belysning. Gott Arbete” 1929