Text

"Framtidens ljus" - artikel Svenska Familj-Journalen 1883

Text (med 6 illustrationer) ifrån Svenska Familj-Journalen om nymodigheten elektriskt ljus, som enligt författaren ”förr eller senarer” kommer att ”uttränga vårt nuvarande gasbelysningssystem”.

En av fördelarna med elektriskt ljus enligt texten är att det är så enkelt att få igång; det är bara att trycka på en knapp.

Du anländer hem från en festtillställning efter midnatt. Alla menniskor i huset sofva, egyptisk mörker herrskar öfverallt. Du träder inom dörren till förstugan och börjar efter gammal vana famla efter tändstickorna i rockfickorna. Du är just färdig att börja läsa en opassande aftonbön öfver din egen glömska, då ett ljus går upp för dig: du har ju elektrisk belysning i ditt hem. Ett höger- och vensterom mot dörrposten, en vridning på en knapp – och förstuga och trappuppgång äro briljanta upplysta; en vridning på en annan knapp och – du finner hela din våning strålande, när du inträder. Du släcker de öfverflödiga lågorna och låter endast taklampan i din sängkammare brinna, kläder av dig, kryper till kojs, räcker ut din arm till en knapp bredvid sängen, vrider om honom och – god natt!

Elektriskt ljus kom till Sverige på 1870-talet. Först i början av 1900-talet blev elektriskt ljus dominerande.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Electriska kraftens märkvärdiga starka rörelse och verkan år 1797. Äfven anmärkd såsom förmodad orsak til katt-slägtets besynnerliga pest i hufvudstaden

Electriska kraftens märkvärdiga starka rörelse och verkan år 1797. Äfven anmärkd såsom förmodad orsak til katt-slägtets besynnerliga pest i hufvudstaden

Oljelampa

Oljelampa

Personalmeddelande Slakthuset: "Iakttag sparsamhet med det elektriska ljuset"

Personalmeddelande Slakthuset: "Iakttag sparsamhet med det elektriska ljuset"

Stockholms Gamla Elektricitetsverk. Belysning i portgången

Stockholms Gamla Elektricitetsverk. Belysning i portgången

Uppfinningar
Tema

Uppfinningar

Många tekniska uppfinningar och innovationer förändrade arbetet när Sverige industrialiserades. Maskiner kunde göra många människors arbete på kortare tid.

”God belysning. Gott Arbete” 1929

”God belysning. Gott Arbete” 1929