Text

Militär- och skjutövningar - Beskowska skolan 1917

Militär- och skjutövningar var ett skolämne både i folkskolan och i läroverken från slutet  av 1880-talet fram till1917. Pojkar från 13 års ålder och uppåt fick bland annat lära sig skjuta. I ämnet ingick också övningar i diciplin och punktlighet.

 ”Övningarna omfattades med ett synnerligen stort intresse. Pojkarna får under dessa övningar lära sig diciplin, punktlighet och snabbhet i tanke och handling, allt saker som komma dem till stor nytta under hela livet”

Från Beskowska skolans årsberättelse till höger kan du läsa om militärövningar 1917.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Läroverksungdom med egna vapen 1931 – fascister?

Läroverksungdom med egna vapen 1931 – fascister?

Militärövningar för skolbarn - Kungsholmens folkskola 1905

Militärövningar för skolbarn - Kungsholmens folkskola 1905

Skolämnen
Tema

Skolämnen

Vad eleverna lärt sig i skolan har sett olika ut i olika tider. Vissa ämnen har försvunnit medan andra fortfarande finns kvar idag.

Vapenövning i Humlegården för elever från Beskowska skolan - 1894.

Vapenövning i Humlegården för elever från Beskowska skolan - 1894.