Text

Militär- och skjutövningar - Beskowska skolan 1917

Militär- och skjutövningar var ett skolämne både i folkskolan och i läroverken från slutet  av 1880-talet fram till1917. Pojkar från 13 års ålder och uppåt fick bland annat lära sig skjuta. I ämnet ingick också övningar i diciplin och punktlighet.

 ”Övningarna omfattades med ett synnerligen stort intresse. Pojkarna får under dessa övningar lära sig diciplin, punktlighet och snabbhet i tanke och handling, allt saker som komma dem till stor nytta under hela livet”

Från Beskowska skolans årsberättelse till höger kan du läsa om militärövningar 1917.

Så här källhänvisar du till en text

Har du frågor om texten?

Rättigheter

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Läroverksungdom med egna vapen 1931 – fascister?

Läroverksungdom med egna vapen 1931 – fascister?

Militärövningar för skolbarn - Kungsholmens folkskola 1905

Militärövningar för skolbarn - Kungsholmens folkskola 1905

Skolämnen
Tema

Skolämnen

Vad eleverna lärt sig i skolan har sett olika ut i olika tider. Vissa ämnen har försvunnit medan andra fortfarande finns kvar idag. (Bild: Skolplansch över äldre stenåldern, 1900-1…

Vapenövning i Humlegården för elever från Beskowska skolan - 1894.

Vapenövning i Humlegården för elever från Beskowska skolan - 1894.