Text
Författare: Föreningen Koloniträdgårdar i Stockholm. Kungliga biblioteket

Stadgar för Föreningen Koloniträdgårdar i Stockholm

Här finns de regler (stadgar) som alla medlemmar i Föreningen Koloniträdgårdar i Stockholm måste känna till. Stadgarna är från 1906, samma år som föreningen bildades.

Föreningens ändamål var att sprida intresse för trädgårdsskötsel. Säkert fanns det somliga som endast ville odla blommor, men för många var det ett sätt att utvidga det magra kosthållet genom att odla potatis och andra ätbara grödor. Se till exempel brevet från kolonisten Gotthard Ljunglöf. Han kritiserar de stränga reglerna för skötseln som grundaren Anna Lindhagen och de övriga styrande i föreningen bestämt.
2 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad