Text

Stadgar för Föreningen Koloniträdgårdar i Stockholm

Här finns de regler (stadgar) som alla medlemmar i Föreningen Koloniträdgårdar i Stockholm måste känna till. Stadgarna är från 1906, samma år som föreningen bildades.

Föreningens ändamål var att sprida intresse för trädgårdsskötsel. Säkert fanns det somliga som endast ville odla blommor, men för många var det ett sätt att utvidga det magra kosthållet genom att odla potatis och andra ätbara grödor. Se till exempel brevet från kolonisten Gotthard Ljunglöf. Han kritiserar de stränga reglerna för skötseln som grundaren Anna Lindhagen och de övriga styrande i föreningen bestämt.
2 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kolonisten Gotthard Ljunglöf  kritiserar reglerna för koloniträdgårdar i brev till Anna Lindhagen

Kolonisten Gotthard Ljunglöf kritiserar reglerna för koloniträdgårdar i brev till Anna Lindhagen

Livet i staden
Tema

Livet i staden

Arbetsdagen i staden på 1800-talet var hård och lång, oavsett om du arbetade i fabrik, affär eller på kontor. Men när arbetet var slut fanns det föreningar och fritidsaktiviteter a…

Porträtt av Anna Lindhagen

Porträtt av Anna Lindhagen