Bildkonst
Konstnär: Carl Gustaf Westell (1818-1886). Stockholms stadsarkiv

Carl Gustaf Westells ritbok 1837

Utdrag (8 sidor) från den blivande konstnären Carl Gustaf Westells ritbok från 1837.

Westell föddes 1818 i Östergötland; 1832 antogs han som elev vid Manillaskolan i Stockholm. Westell, som var dövstum sedan födelsen, kvarstod som elev på skolan fram till 1839/40.

Teckningarna i Westells ritbok visar bl.a. på klädesplagg och husgeråd från 1830-talet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad