Ej lämpliga fosterhem 1912
Text
Författare: Stockholms Utackorderingsbyrå, Sundelin, P.A.N.. Stockholms stadsarkiv

Ej lämpliga fosterhem 1912: Ahlström och Öhman i Nora

Stockholms Utackorderingsbyrå hade till uppgift att placera ut föräldralösa barn i fosterhem. Till Utackorderingsbyrån kom ansökningar från personer som ville ta emot ett fosterbarn. Som beslutsunderlag bad byrån en "pastor, ledamot af kommunalnämnd, skollärare eller annan känd person" fylla i en blankett med frågor om fosterhemmet.

Här kan du läsa vad kyrkoherde P.A.N. Sundelin skrev i blanketten om de ansökande Frans Johan Ahlström, 41, och Signe Maria Öhman, 28, i Nora den 20 augusti 1912. Den 21 oktober samma år bedömde Utackorderingsbyrån att "ifrågavarande fosterföräldrar för närvarande" icke var "lämpliga att mottaga och vårda fosterbarn, tillhörande Stockholms Utackorderingsbyrå".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad