Ej lämpliga fosterhem 1912
Ahlström och Öhman godkänns inte som fosterföräldrar, 1912
Text

Ej lämpliga fosterhem 1912: Ahlström och Öhman i Nora

Stockholms Utackorderingsbyrå hade till uppgift att placera ut föräldralösa barn i fosterhem. Till Utackorderingsbyrån kom ansökningar från personer som ville ta emot ett fosterbarn. Som beslutsunderlag bad byrån en "pastor, ledamot af kommunalnämnd, skollärare eller annan känd person" fylla i en blankett med frågor om fosterhemmet.

Här kan du läsa vad kyrkoherde P.A.N. Sundelin skrev i blanketten om de ansökande Frans Johan Ahlström, 41, och Signe Maria Öhman, 28, i Nora den 20 augusti 1912. Den 21 oktober samma år bedömde Utackorderingsbyrån att "ifrågavarande fosterföräldrar för närvarande" icke var "lämpliga att mottaga och vårda fosterbarn, tillhörande Stockholms Utackorderingsbyrå".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barn står uppställda framför Barnasylen vid Fleminggatan 22 som låg inom området för Stockholms Allmänna försörjningsinrättning, kallad Grubbens.

Barn står uppställda framför Barnasylen vid Fleminggatan 22 som låg inom området för Stockholms Allmänna försörjningsinrättning, kallad Grubbens.

Ej lämpliga fosterhem 1912: Anderssons i Ervalla

Ej lämpliga fosterhem 1912: Anderssons i Ervalla