Foto
Fotograf: Almberg & Preinitz. Stockholms stadsarkiv

Skolbarn hos tandläkare - 1914

Folktandvård infördes i Sverige 1938. Men redan tidigare fanns en viss skoltanvård, där en del skolor samarbetade  med  enskilda tandläkare.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad