Sällskapet till uppmuntran av öm och sedlig modersvård - rapport över bidragssökande från Maria församling 1903
Text
Författare: Montelius, Agda. Stockholms stadsarkiv

Sällskapet till uppmuntran av öm och sedlig modersvård - rapport över bidragssökande från Maria församling 1903

I en rapport från Maria församling beskrivs de mödrar som var anmälda som hjälpsökande hos Sällskapet till uppmuntran av öm och sedlig modersvård. Sällskapet bildades 1827 och gav ekonomiskt stöd till familjer med minst 3 barn.

För att vara berättigad till stöd ställdes vissa krav. Mödrarna bedömdes bland annat utifrån hur skötsamma och flitiga de var. För att överhuvudtaget kunna få bidrag från sällskapet skulle både hemmet och barnen vara välskötta.

Så här beskrivs en av de sökande, Karolina Sofia Hultberg:

”- Hustru – St.Paulsgatan 32, - med fyra barn, har förut erhållit belöning från sällskapet, men är värd att åter få det, ty hon sträfvar ärligt att på en gång underhålla och uppfostra sina barn. Mannen som är en storsupare och slarf har ej på hela tiden sedan sista barnets födelse gjort det ringaste för familjen, utan modren har fått försörja dem med tapetserare-arbete. I början hade hon understöd från fattigvården, men numera har hon intet derifrån.”

 Läs om fler sökande i rapporten ovan.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad