Ljud

Årstafruns dagböcker - podföreläsning av Kristina Ekero Eriksson

Kristina Ekero Eriksson är vetenskapsjournalist och författare till Årstafruns dolda dagböcker, en biografi utifrån Märta Helena Reenstiernas dagboksanteckningar (åren 1793-1839). Dagböckerna finns utgivna i Årstadagböckerna (tre band) som bygger på ett urval från originaldagböckerna. Årstafruns dolda dagböcker är skriven utifrån den kompletta avskriften som finns i Nordiska museets arkiv och bibliotek.

Föredraget är ca 45 minuter och består i huvudsak av tre delar; Årstafruns liv, källkritiska aspekter på dagboksmaterial och förslag på hur Årstafrun kan användas i undervisningen)

Ljudupptagningen är från ett föredrag på Stockholms medeltidsmuseum den 14 mars 2013 under en fortbildningskväll arrangerad av Stockholmskällan. Kvällens tema var mikrohistoria i undervisningen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Andreas Lehmanns menageri på besök i Stockholm

Andreas Lehmanns menageri på besök i Stockholm

Döda i Brännkyrka mellan hösten 1812 och sensommaren 1813

Döda i Brännkyrka mellan hösten 1812 och sensommaren 1813

Hans Abraham von Schnells födelseuppgift i Brännkyrka församling 1780

Hans Abraham von Schnells födelseuppgift i Brännkyrka församling 1780

Rödsoten drabbar Årsta gård sommaren 1789

Rödsoten drabbar Årsta gård sommaren 1789

Årstadagboken : journaler från åren 1793-1839. Del 1. / Märta Helena Reenstierna

Årstadagboken : journaler från åren 1793-1839. Del 1. / Märta Helena Reenstierna

Årstadagboken : journaler från åren 1793-1839. Del 2. / Märta Helena Reenstierna

Årstadagboken : journaler från åren 1793-1839. Del 2. / Märta Helena Reenstierna

Årstadagboken : journaler från åren 1793-1839. Del 3. / Märta Helena Reenstierna

Årstadagboken : journaler från åren 1793-1839. Del 3. / Märta Helena Reenstierna

Årstafruns dagbok : ett tidsdokument från 1800-talets Stockholm / text: Maria von Scheele

Årstafruns dagbok : ett tidsdokument från 1800-talets Stockholm / text: Maria von Scheele

Årstafruns dolda dagböcker / Kristina Ekero Eriksson

Årstafruns dolda dagböcker / Kristina Ekero Eriksson