Ljud
Upphov: Ekero Eriksson, Kristina. Utbildningsförvaltningen

Årstafruns dagböcker - podföreläsning av Kristina Ekero Eriksson

Kristina Ekero Eriksson är vetenskapsjournalist och författare till Årstafruns dolda dagböcker, en biografi utifrån Märta Helena Reenstiernas dagboksanteckningar (åren 1793-1839). Dagböckerna finns utgivna i Årstadagböckerna (tre band) som bygger på ett urval från originaldagböckerna. Årstafruns dolda dagböcker är skriven utifrån den kompletta avskriften som finns i Nordiska museets arkiv och bibliotek.

Föredraget är ca 45 minuter och består i huvudsak av tre delar; Årstafruns liv, källkritiska aspekter på dagboksmaterial och förslag på hur Årstafrun kan användas i undervisningen)

Ljudupptagningen är från ett föredrag på Stockholms medeltidsmuseum den 14 mars 2013 under en fortbildningskväll arrangerad av Stockholmskällan. Kvällens tema var mikrohistoria i undervisningen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad