Litteraturtips
Författare: Ekero Eriksson, Kristina (f. 1969). Stockholms stadsbibliotek

Årstafruns dolda dagböcker / Kristina Ekero Eriksson

Den här boken handlar om Märta Helena Reenstierna också kallad Årstafrun. Under åren 1793-1839 förde hon dagbok över sitt liv på Årsta gård, både korta notiser om vardagens arbete och längre reflektioner över tillvaron. Ibland är det fest och glatt sällskap, men oftare sorg och bekymmer. Årstafrun hinner begrava både sin man och de åtta barnen innan hennes eget liv är över. Kristina Ekero Eriksson har läst den kompletta dagboken och valt ut vissa händelser som hon berättar lite mer om. Boken innehåller också en hel del bilder bland annat foton på dagbokssidor och olika föremål från Årsta gård. 320 sidor.

Innehåll

Årsta 1812
Det stora slåtterölet
Barndom och bröllopslycka
De sörjande föräldrarnas hjärtfrätande sorg
Infamt tjänstepack och kär informator
Broder Bellman dör
Visiter, kontravisiter och ärenden i stan

Årsta 1815
Min sorg över detta barns elakhet är gränslös
Den glada utflykten till Svartsjö slott
Mutmiddag och militärkarriär
Fester skingrar saknaden
Stölden
Stockholmsnöjen
Generalexercis och spansk fluga

Årsta 1820
Den stora hästslakten
Krig och kärlek
Brandhjälten – och hans fall

Årsta 1825
Avsked för löjtnant von Schnell
Årstas liderliga pigor
Hans Abraham i pigkammaren
Sturska och försupna drängar
Åtrå och otrohet på Årsta
Saknad av en vacker vy
Krig och myteri

Årsta 1830
Söta far är inte längre sig lik
Förgiftning, mord och sjukdom
Ryttmästarens död
Hans Abrahams sista tid

Årsta 1835
Årsta 1841

Epilog
Slutord
Tackord
Källor
Bildförteckning
Personregister

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad