Text
Författare: Lea (Stockholms stadsarkiv). Stockholms stadsarkiv

Föreningen Soeurs de Charité - tidningsnotis om ungdomars välgörenhetsarbete ca 1890

"Ungdomen är så tanklös; den vill bara roa sig, säga de äldre ofta. Men vackra undantag finnas, och det i sjelfa hufvudstaden, nöjenas tummelplats. Se här ett: För omkring 15 år sedan stiftades af några kamrater i en flickskola på Söder en förening ”S. de C.”, med det dubbla syftet att anordna frefliga veckosamqväm samt att med inkomsten af det derunder utförda handarbetet kunna åt en eller annan behöfvande lemna en tillfällig hjelp."

Läs mer om föreningens verksamhet i tidningsnotisen till höger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad