Text

Föreningen Soeurs de Charité - tidningsnotis om ungdomars välgörenhetsarbete ca 1890

"Ungdomen är så tanklös; den vill bara roa sig, säga de äldre ofta. Men vackra undantag finnas, och det i sjelfa hufvudstaden, nöjenas tummelplats. Se här ett: För omkring 15 år sedan stiftades af några kamrater i en flickskola på Söder en förening ”S. de C.”, med det dubbla syftet att anordna frefliga veckosamqväm samt att med inkomsten af det derunder utförda handarbetet kunna åt en eller annan behöfvande lemna en tillfällig hjelp."

Läs mer om föreningens verksamhet i tidningsnotisen till höger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barn från barnsjukhemmet Soeurs de Charité firar födelsedag

Barn från barnsjukhemmet Soeurs de Charité firar födelsedag

Barn och personal på Soeurs de Charités barnsjukhem

Barn och personal på Soeurs de Charités barnsjukhem

Barnsjukhemmet Soeurs de Charités byggnad

Barnsjukhemmet Soeurs de Charités byggnad

Livet i staden
Tema

Livet i staden

Arbetsdagen i staden på 1800-talet var hård och lång, oavsett om du arbetade i fabrik, affär eller på kontor. Men när arbetet var slut fanns det föreningar och fritidsaktiviteter a…

Sällskapet Soeurs de Charité - barn på sommarvistelse 1924

Sällskapet Soeurs de Charité - barn på sommarvistelse 1924

Sällskapet Soeurs de Charité - tidningsnotis om välgörenhetsbasar 1904

Sällskapet Soeurs de Charité - tidningsnotis om välgörenhetsbasar 1904

Sällskapet till uppmuntran av öm och sedlig modersvård - stadgar 1907

Sällskapet till uppmuntran av öm och sedlig modersvård - stadgar 1907

Välgörenhet för de små - tidningsnotis om Soeurs de Charités verksamhet

Välgörenhet för de små - tidningsnotis om Soeurs de Charités verksamhet