Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Sällskapet Soeurs de Charité - barn på sommarvistelse 1924

Sällskapet Soeurs de charité startades av några skolflickor på Södermalm 1875. Förebilden kom från Frankrike och syftet var att genom eget arbete samla in pengar för att hjälpa fattiga barn. Verksamheten utvidgades efterhand och 1882 öppnade man en lekstuga för barn. 1887 började man också med matbespisning för skobarn och 1892 grundades ett sjukhem för barn som hade varit på sjukhus men fortfarande var för svaga för att vara hemma. Sällskapet S. de C. ordnade även sommarvistelser på landet för både barn och vuxna.

För att få in pengar till verksamheten ordnade man marknader, basarer, fester, sång- och teaterföreställningar och andra typer av insamlingar. Bidrag till verksamheten kom också från fattigvårdsnämnden.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad