Text
Författare: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Välgörenhet för de små - tidningsnotis om Soeurs de Charités verksamhet

”Den mest mönstergilla ordning och renlighet äro rådande och möta ögat, hvarthän man kastar blicken. De nätta hvita och blårutiga drägterna, som samtliga barnen äro iklädda, de lätta, hvitmålade sängarna med sina mjuka filtar, de små likaledes hvitmålade stolalarna, en vid varje säng, de prydliga leksakerna, de dammfria, laserade golven – allt bidrager att gifva en obetingadt gynnsam föreställning om denna välgörenhetsanstalt […]”

Så här beskrivs lokalerna i Soeur de Charités barnsjukhem i en tidningsnotis. Barnsjukhemmet startades av föreningen 1892 och låg först på Döbelnsgatan 40, senare flyttade man till Karlavägen 57 och 1908 flyttade man igen till ny lokaler i Stadshagen.

Läs mer om barnsjukhemmet i tidningsnotisen till höger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad