Slussgaragets entré
Foto

Slussgaragets entré med neonskylt över porten

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bilden visar norra sidan av Polhemsslussens stenskodda kaj från 1750-talet

Bilden visar norra sidan av Polhemsslussens stenskodda kaj från 1750-talet

Del av 1750-talets Polhemssluss.

Del av 1750-talets Polhemssluss.