Polhemsslussens stenskodda kaj från 1750-talet
Foto

Bilden visar norra sidan av Polhemsslussens stenskodda kaj från 1750-talet

Bilden tagen i samband med schaktningar i Slussgaraget år 2012
- se vidare ``Stockholms stadsmuseum rapporterar 26´´ via vidstående länk

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Del av 1750-talets Polhemssluss.

Del av 1750-talets Polhemssluss.

Röda slussen

Röda slussen

Slussgaragets entré med neonskylt över porten

Slussgaragets entré med neonskylt över porten