Polhemsslussens södra slussport på Mälarsidan
Foto
Fotograf: Fredriksson, Göran H. (f. 1947). Stockholms stadsmuseum

Del av 1750-talets Polhemssluss.

Bilden visar läget för södra slussporten på Mälarsidan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad