Polhemsslussens södra slussport på Mälarsidan
Foto

Del av 1750-talets Polhemssluss.

Bilden visar läget för södra slussporten på Mälarsidan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bilden visar norra sidan av Polhemsslussens stenskodda kaj från 1750-talet

Bilden visar norra sidan av Polhemsslussens stenskodda kaj från 1750-talet

Röda slussen

Röda slussen

Slussgaragets entré med neonskylt över porten

Slussgaragets entré med neonskylt över porten