Läs hela lagfarten som pdf
Text

Lagfartsprotokoll för fastigheten Soldaten 9, Sankt Markus metodistförsamling, 1903

Utdrag ur lagfartsprotokoll med köpebrev för fastigheten Soldaten 9, hörnet Kocksgatan/Nytorgsgatan. Fastigheten förvärvades av Karl Hurtig, pastor i Metodistepiskopala församlingen i Stockholm, för att användas som gudstjänstlokal. År 1910 såldes fastigheten vidare till församlingen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Metodister i Stockholm

Metodister i Stockholm

Pastor Hurtig säljer lokalen vid Soldaten 9 till Sankt Markus metodistförsamling 1910

Pastor Hurtig säljer lokalen vid Soldaten 9 till Sankt Markus metodistförsamling 1910

Sankt Markus metodistförsamling får egen kyrka 1903

Sankt Markus metodistförsamling får egen kyrka 1903