Läs hela försäljningsförbindelsen som pdf
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Pastor Hurtig säljer lokalen vid Soldaten 9 till Sankt Markus metodistförsamling 1910

Den fastighet som Karl Hurtig, pastorn vid Metodistepiskopala församlingen Sankt Markus, hade köpt 1903 sålde han vidare till församlingen den 5 april 1910. Han hade köpt huset, med hiss och allt, för 65.000 kronor, att användas som gudstjänslokal. Nu var det dags för församlingen att ta över. Enligt försäljningsförbindelsen fick församlingen betala 90.000 kronor och fick tillträde omgående.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad