Text

Sällskapet till dygdigt och troget Tjenestefolks belönande - stadgar 1829

1828 inrättades ”Sällskapet till dygdigt och troget Tjenestefolks belönande”. Sällskapet hade som syfte att ekonomiskt understödja utarbetat tjänstefolk i Stockholm.

Krav för att få ta del av sällskapets välgörenhet var att man som ”Tjenstehjon /…/ berömligen tjenat ett och samma Husbondefolk under loppet af femton år” .

Ansökningar om bistånd skickades årligen in till sällskapets direktion – ”agtningsvärda Medborgare af alla stånd”- som därefter fattade beslut om beviljande eller ej.

Sällskapets första stadgar, antagna med kunglig sanktion 1829, finns till beskådan här.

Fram till införandet av allmän folkpension i början av 1900-talet  fanns det inget generellt system som garanterade alla medborgare en viss inkomst på ålderdomen varför privat välgörenhet, som den som ”Sällskapet till dygdigt och troget Tjenestefolks belönande” ägnade sig åt, fyllde en viktig funktion.

Ett exempel på en ansökan till ”Sällskapet…” går att se här.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

F. V. O. handbok för fattigvårdsintresserade / med understöd av Stockholms stad /  utgiven av Föreningen för välgörenhetens ordnande

F. V. O. handbok för fattigvårdsintresserade / med understöd av Stockholms stad / utgiven av Föreningen för välgörenhetens ordnande

Livet i staden
Tema

Livet i staden

Arbetsdagen i staden på 1800-talet var hård och lång, oavsett om du arbetade i fabrik, affär eller på kontor. Men när arbetet var slut fanns det föreningar och fritidsaktiviteter a…

Sällskapet till dygdigt och troget Tjenestefolks belönande - ansökan 1895

Sällskapet till dygdigt och troget Tjenestefolks belönande - ansökan 1895

Sällskapet till dygdigt och tryggt tjänstefolks belönande har årssammankomst och delar ut ekonomisk belöning till trotjänarinnor som varit i tjänst i mer än 20 år

Sällskapet till dygdigt och tryggt tjänstefolks belönande har årssammankomst och delar ut ekonomisk belöning till trotjänarinnor som varit i tjänst i mer än 20 år