Film & rörlig bild

Anne Charlotte Leffler och Emilie Flygare-Carlén - föreläsning av Monica Lauritzen

Monica Lauritzen har skrivit biografier över två av 1800-talets mest framgångsrika författare: Emilie Flygare-Carlén och Anne Charlotte Leffler. Här berättar Lauritzen om deras liv och verk och introducerar särskilt två texter som kan tänkas vara användbara i svenskundervisningen:

De första kapitlen i Rosen på Tistelön av Emilie Flygare-Carlén.

Novellen Aurore Bunge av Anne Charlotte Leffler.

Är du lärare och vill pröva att jobba med någon av de två författarna i klassrummet så finns texterna samt förslag på elevuppgifter här: Aurore Bunge och Rosen på Tistelön.

OBS! Du kan välja att endast höra föreläsningen. Ljudversion finns här.

Föreläsningen ägde rum på Stockholms stadsarkiv den 31 januari 2013 under en fortbildningskväll arrangerad av Stockholmskällan. Kvällens var särskilt riktad till svensklärare. Bakom kameran stod Mats Hayen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anne Charlotte Leffler och Emilie Flygare-Carlén - poddföreläsning av Monica Lauritzen

Anne Charlotte Leffler och Emilie Flygare-Carlén - poddföreläsning av Monica Lauritzen

En kvinnas röst : Emilie Flygare-Carléns liv och dikt / Monica Lauritzen

En kvinnas röst : Emilie Flygare-Carléns liv och dikt / Monica Lauritzen

Gustaf Edgren stämningsansökan gentemot hustrun Anne Charlotte Leffler 1889

Gustaf Edgren stämningsansökan gentemot hustrun Anne Charlotte Leffler 1889

Lektionsbanken: Aurore Bunge - diskutera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell

Lektionsbanken: Aurore Bunge - diskutera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell

Lektionsbanken: Provläs en av 1800-talets kioskvältare

Lektionsbanken: Provläs en av 1800-talets kioskvältare

Lektionsförslag: När jetsetbruden fick ihop det med en lantis

Lektionsförslag: När jetsetbruden fick ihop det med en lantis

Minnesblad från fru Emilie Flygare-Carléns bazar.

Minnesblad från fru Emilie Flygare-Carléns bazar.

Sanningens vägar : Anne Charlotte Lefflers liv och dikt / Monica Lauritzen

Sanningens vägar : Anne Charlotte Lefflers liv och dikt / Monica Lauritzen