Litteraturtips
Författare: Lauritzen, Monica (f. 1938). Stockholms stadsbibliotek

En kvinnas röst : Emilie Flygare-Carléns liv och dikt / Monica Lauritzen

Emilie Flygare-Carlén föddes i ett borgarhem i Strömstad 1807 och dog 85 år senare i Stockholm. När hon blev änka och ensamstående med två barn bestämde hon sig för att bli författare. Hon lyckades väl och kunde så småningom försörja sig på sitt författarskap. Hon tillhörde inte de mest radikala kvinnorättskämparna men speglade kvinnors liv på olika sätt. Hennes roman Ett rykte väckte stor uppståndelse på grund av dess skildring av en kvinna som både är otrogen och begär skilsmässa. Emilie Flygare-Carlén bodde på flera olika adresser i Stockholm bland annat vid Ladugårdslandstorg, nuvarande Östermalmstorg. Hon umgicks flitigt med dåtidens författare och publicister som t.ex. Carl Jonas Love Almqvist och Lars Johan Hierta. En kvinnas röst är en omfattande biografi om hennes liv och arbete. Boken avslutas med en förteckning över hennes romaner, noveller och artiklar samt ett personregister. 563 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad